FANDOM


Marrubium vulgare, Kransborre, White horehound, common horehound

Växtdel:Ört

Smak:

Egenskaper: Slemlösande expektorant Kramplösande, avslappnande Bittermedel Koloretikum Reglerar hjärtrytm Stimulerar menstruation

Medicinsk användning: Slemhosta Bronkit, akut & kronisk Astma, kikhosta Regenerativ för rökare (rökhosta med slem eller blod) Svag matsmältning, spec. vid gallbesvär Hjärtklappning

Huvudsakliga aktiva beståndsdelar: Seskiterpena bitterämnen (inkl. marrubin), eteroljor, alkaloider, steroler

Kontraindikationer & biverkningar (G ej A f ) Hjärtpatienter ska inte överdosera Interaktion med läkemedel: Inga kända

Dosering flytande beredning (spädd 1:1) 10-40 droppar, två till tre gånger dagligen Torrviktsdosering: 0,5-2 gram, två till tre gånger dagligen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.