FANDOM


Scutellaria lateriflora, Amerikansk frossört, Scullcap, Skullcap

Växtdel:Ört

Smak

Egenskaper Lugnande Kramplösande & kärlvidgande i hjärnan Hjärn- & nervtonikum Inflammationshämmande (↓ PGE-2) Sialidashämmande

Medicinsk användning Parkinsons, epilepsi & liknande degenerativa hjärnsjukdomar Alkoholism och drogberoende Återhämtning efter stroke Huvudvärk, migrän Hysteri, utbrändhet, sömnbesvär Allergi, inflammation, kroniska degenerativa sjukdomar

Huv dsakliga aktiva beståndsdelar Flavonoider, bitterglykosider, eteroljor, lignin, resin, garvämnen

Kontraindikationer & biverkningar (G ej A ej ) Ej med allvarliga leversjukdomar Överdosering irriterar hjärnan med diffusa sy och yrsel symtom

Interaktion med läkemedel: Inga kända

Torrviktsdosering: 1 -2 gram, två till tre gånger dagligen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.