FANDOM


Astragalus membranaceus Kinaveddel, Astragalus Växtdel:Rot

Smak

Egenskaper Adaptogen (stärker kroppens anpassningsförmåga) Immunstärkande (ökar interferon) Ökar aptit i samband med cancerbehandling Blodsockerreglerande Sänker högt blodtryck Ökar spermierörligheten

Medicinsk användning Virus-, bakterie-, svamp-, & parasitinfektion Infektion i övre luftvägar, njurinfektion Mental & fysisk trötthet – akut & kronisk Högt blodtryck Magsår Autoimmuna sjukdomar & nedsatt immunförsvar & aptit i samband med cellgiftsbehandling Överdriven svettning inkl. nattsvettning & klimakteriesvettning Ofruktsamhet hos män

Huvudsakliga aktiva beståndsdelar Saponiner, flavonoider, polysackarider, steroler, eterolja

Kontraindikationer & biverkningar (G√ A√)
Interaktion med läkemedel: Inga kända

Dosering flytande beredning (spädd 1:1) 15-60 droppar, två till tre gånger dagligen Torrviktsdosering: 1 -3 gram, två till tre gånger daglig

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.